Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs

Adquisició d'habitatges d'acolliment familiar municipal

L'objecte del concurs és la regulació de l'adquisició per part del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barris d'habitatges per a ser destinades a programes socials o de necessitat d'habitatge de qualsevol dels seus Regidories o els organismes dependents d'aquestes dins el terme de Palma, quan les ofertes que es presenten compleixin els requisits que es fixen en les presents bases.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Altres

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/05/2019

Lloc presentació d'Ofertes:

Avgda. Gabriel Alomar núm. 18.2n. Presentació documentació fins dia 21-05-2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010