Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Petició d'ofertes de 6 cabines sanitàries

El lloc i el termini de presentació de les ofertes són els següents:
- Les ofertes s'han d'enviar al següent correu electrònic: joventut@palma.cat  o presentarles al Registre General d'aquest Ajuntament.
En el cas de presentar-se per correu electrònic, els interessats s'han d'assegurar que les
ofertes s'han rebut correctament.
- Termini de presentació: des del dia de la publicació fins al 9 maig de 2019.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/05/2019

Adjudicatari:
BOXI BALEARS, S.L.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010