Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI -> Buscador Ajuntament

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Licitacions en curs

REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES) (2)

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

Enllaç a la Plataforma estatal

 • Dades de la contractació:

  Núm. d'expedient:
  2019-009-A (2)

  Procediment d'adjudicació:
  Obert no subjecte a regulació harmonitzada

  Tipus de contracte:
  Serveis

  Dades específiques Licitacions en curs

  Data de Publicació al Perfil del Contractant:
  07/05/2019

  Informació


    AJUNTAMENT DE PALMA  
    Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
    Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010