Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs
  • Adjudicacions i formalitzacions

DESERT-Petició d'ofertes per arrendament d'un bé immoble zona Son Gotleu i Can Capes

Benestar i Drets Socials. Convocatòria pública presentació ofertes per a l'arrendament d'un bé immoble amb destinació a centre de serveis socials en la zona de Son Gotleu i Can Capes


TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: El termini per presentar proposicions serà de 15 dies naturals comptats des del dia següent a la publicació de l'anunci al BOIB.

LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:
Les ofertes es presentaran a l'Àrea de Benestar i Drets Socials, Av. Gabriel Alomar, 18-1r 07006, Palma. "

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Arrendaments

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
19/11/2019

Adjudicatari:
DESERT


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010