Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contracte menor per a l'edició, disseny, maquetació i impressió de materials (cursets d'adults)

Contractació de serveis d'imprenta, maquetació i dissseny de cartells, díptics, tríptics, quadríptics, fulletons, i altres materials per a la difusió i divulgació d'actes que s'impulsen des de la Regidoria d'Educació


TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquestes bases al Perfil del Contractant

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
20/05/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010