Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor alemany


Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor alemany (PRO 19 030)


TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.


LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: per correu electrònic l'adreça: macosta@palma.cat o macosta@palma.es

.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
PRO 19 030

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
14/06/2019

Import:
15.000 € (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010