Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs

Anunci per a la licitació del contracte del servei de visites guiades per a la fundació turisme palma 365


Presentació d'ofertes:
15 dies hàbils comptadors des del dia següent de la publicació en el perfil del contractant.


Lloc de presentació de les ofertes: de 9h a 14h a la seu de fundació turisme palma de mallorca 365, c/ socors, 22a, 07002 palma


Obertura sobre A: dia 26 de juliol a les 12:30h, a la Fundació Turisme Palma 365, c/ Socors,22A  07002  Palma

.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
AD 18 007

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
31/07/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010