Inici -> Contractes menors -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci de petició d'ofertes del contracte menor per a la reforma de la Ciberaula Polígon de Llevant a la sala multiús de l'edifici de Can Ribes (CARRER ANIMES, 2)

Petició d'ofertes per al contracte menor per a la reforma de la Ciberaula Polígon de Llevant a la sala multiús de l'edifici de Can Ribes (carrer animes, 2). L'objecte d'aquest contracte menor es l'execució d'una reforma a la sala multiús de l'edifici de Can Ribes ubicat al carrer Ànimes ,2 per a poder traslladar-hi la Ciberaula Polígon de Llevant en la major brevetat possible.

S'adjunta pressupost realitzat pels tècnics del servei de manteniment de Son Pacs, amb plànols de l'espai i requisits per dur a terme aquesta reforma (annex núm.1).

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Aquestes ofertes es presentaran a les dependències de l'Àrea de Benestar i Drets Socials (Avinguda Gabriel Alomar, núm. 18, 1a planta).

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/06/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010