Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Petició d'ofertes per a la contractació de contacontes i activitats de les biblioteques públiques


Petició d'ofertes per a la contractació de contacontes i activitats de les biblioteques públiques

Data límit de propostes: 6 d'agost de 2019

.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/09/2019

Adjudicatari:

Mitjançant Decrets núm. 201917748 de 16-09-19, núm. 201917670 de 16-09-19, núm.
201917833 de 17-09-19, núm. 201917821 de 17-09-19, 201917526 de 13-09-19 i núm.
201918225 de 23-09-19, es va aprovar l'adjudicació del contracte menor per a la
contractació de contacontes i activitats de les biblioteques públiques a:
- La Bonita SCCL, per un import de 2.032,80 euros (IVA inclòs).
- Margalida Amengual Balaguer, per un import de 1.730,30 euros (IVA inclòs).
- Joan Maria Pascual, per un import de 1.887,60 euros (IVA inclòs).
- Associació Escull Solidari, per un import de 2.250 euros (exempts d'IVA).
- Robotix Balear SL, per un import de 2.250 euros (IVA inclòs).


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010