Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci de la convocatòria de sol·licitud d'ofertes per a la contractació del servei de disseny per actualitzar el plànol de Palma


Presentació d'ofertes:
 21 dies hàbils comptadors des del dia següent de la publicació en el perfil del contractant.


Lloc de presentació de les ofertes: per correu electrònic, en format PDF, degudament signades a l'adreça de correu electrònic: macosta@palma.es, amb còpia a admin@pmi365.es. En el cas que els arxius pesin més de tres megues, hauran de enviar-se  a través d' un servei tipus WeTransfer o similar.
En el supòsit de no estar signades, es requerirà la seva signatura abans de l'adjudicació.

.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
INF 19 003

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/07/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010