Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Sol·liciud d'ofertes per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil dels correfocs organitzats per l'Ajuntament de Palma

La Regidoria de Participació Ciutadana i Govern Interior, proponent del contracte menor està tramitant l'expedient per a la contractació d'una pòlissa de responsabilitat civil dels correfocs organitzats per la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma durant l'any 2020.

Objecte del contracte: Contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers derivats de la realització d'un màxim de 25 correfocs anuals amb colles de dimonis i bèsties.

Tipus de contracte: Contracte de serveis de caràcter privat.

Procediment i forma d'adjudicació: Contracte menor.

Especificacions tècniques de la prestació:
Pòlissa de responsabilitat civil dels correfocs amb colles de dimonis i bèsties.

Capitat per sinistre i any: 1.200.000€

Sublímit per víctima: 300.000€

Franquícia general per sinistre per a tot tipus de danys i perjudicis: 300€

Previ a la realització de cada correfoc objecte de la pòlissa, amb una antelació mínima de 72 hores, la Regidoria de Participació Ciutadana i Govern Interior comunicarà a la companya asseguradora, via e-mail, el dia, hora i lloc de realització dels correfocs assegurats.

Al final del període del contracte la companya asseguradora farà extorn de la part de prima no consumida en el cas de que s'hagin realitzat menys correfocs que els 25 inicialment prevists a la pòlissa.

Lloc i el termini de presentació de l'oferta:
- L'oferta acompanyada del projecte d'assegurança amb totes les condicions s'ha d'enviar al següent correu electrònic: farbona@palma.es

- Termini de presentació de l'oferta: Fins el dia 15 d'octubre de 2019.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
28/10/2019

Adjudicatari:
AXA Seguros Generales, S.A.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010