Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració

LOGISTICA-2019-003-SUBMINISTRAMENT LLENYA FOGUERONS I TORRADORS SANT SEBASTIÀ 2020

NÚM.: LOGISTICA-2019-003

TÍTOL:
Petició d'ofertes per un import inferior a 5.000 € (amb l'iva inclòs) per al contracte menor de subministrament de 20 Tn de llenya mesclada (alzina, garrover, ametller...) per a torradors i fogueró per les festes de Sant Sebastià 2020.

LOCALITZACIÓ: Magatzem municipal de Son Pacs. Camí dels Reis, 400.

SERVEI: LOGÍSTICA
· Data prevista d'inici de la prestació objecte del contracte, d'acord amb les necessitats de l'Ajuntament, a partir del 2 de gener 2020.
· Termini d'execució del contracte, 19 de gener de 2020.

CONTACTE: 971 76 48 00 ¿ Antoni Fons (ext 5112), Miquel Pou (ext 5026) i Bartomeu Amengual (ext 5111).

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 15-10-2019

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 22-10-2019 ¿ A les 14.00 hores

ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME:
Les ofertes han d'incloure el subministrament de 20 Tones de llenya, distribuïdes de la següent manera:
- 5 Tones de llenya mesclada per a fogueró, a servir dia 19 de gener 2020 al matí, al lloc indicat per l'Ajuntament, presumiblement a la Plaça Major.
- 15 Tones de llenya mesclada per a torradors, a servir entre dia 2 i 9 de gener 2020, al magatzem municipal de Son Pacs, Camí dels Reis, 400.


PRESENTACIÓ D'OFERTES:
S'han de presentar en sobre tancat fins a la data de finalització de presentació d'ofertes a la Unitat Administrativa del Departament d'Infraestructures de l'Ajuntament de Palma, al camí dels Reis, 400:

· Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per a contractar amb l'Administració pública.
· Pressupost desglossat dels treballs, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint-hi el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. S'hi ha d'indicar el tipus d'iva aplicable o si l'activitat n'està exempta, i les dades del compte bancari.
·
DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
o Declaració responsable de la capacitat del contractista

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques En fase de valoració

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/10/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010