Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci de petició d'ofertes servei de la descripció de dos immobles adscrits al servei de Benestar Social

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Aquestes ofertes es presentaran a les dependències del Servei de Benestar Social, de les 8:30 a les 14:00 hores  (Avinguda Gabriel Alomar, núm. 18, CP 07006, Palma).

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/10/2019

Import:
1.500 € IVA inclòs


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010