Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Sol·licitud d'ofertes per adjudicar el contracte menor per al Manteniment anual de la plataforma webs de PalmaEduca


Sol·licitud d'ofertes per adjudicar el contracte menor per al Manteniment anual de la plataforma webs de PalmaEduca


Les persones, entitats o empreses han de presentar les ofertes en sobre tancat, al Negociat d'Educació de l'Ajuntament de Palma, de la plaça Nova de la Ferreria, 2, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.


Paral·lelament s'ha d'adreçar còpia a la següent adreça electrònica: jjquetglas@palma.cat 


El termini de presentació és de 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquestes bases al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Palma.


.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
19050

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
06/11/2019

Import:
13.000 € (IVA no incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010