Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de 26 tablets


Contractació menor del subministrament de 26 tablets. (Veure document adjunt)


El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents: Les propostes es podran presentar per e-mail a l'adreça electrònica joventut@palma.cat o al Registre general d'aquest Ajuntament, des del dia de la publicació fins al 22 de novembre de 2019.


En el cas de presentar el pressupost per correu electrònic, els interessats s'han d'assegurar que les ofertes s'han rebut correctament.


Termini de presentació
: des del dia de la publicació fins al 22 de novembre de 2019.

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient, us podeu posar en contacte amb:
- Cristina Alises, tel. 971.44.94.26, ext. 1308
- Rafael Planas, tel. 971.44.94.26, ext. 1385

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
15/11/2019

Import:
14.500 € (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010