Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Consorci Platja de Palma -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs

Anunci per a la licitació del contracte de servei d'impressió per a la FTP365


Lloc de presentació d'ofertes: de 9h a 14h a la seu de la Fundació Turisme Palma 365, C/ Socors, 22A, 07002 PALMA


Presentació d'ofertes: 15 dies hàbils comptadors des del dia següent de la publicació en el perfil del contractant.


Data d'obertura sobre B: dia 19 de febrer de 2020, a les 12h.


.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
PRO 19 032

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
18/12/2019


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010