Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs

Anunci per a la licitació del contracte de servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i impressions de la guia turística de referència de la ciutat: Palma, destinació urbana

Lloc de presentació d'ofertes: de 9h a 14h a la seu de la Fundació Turisme Palma 365, C/ Socors, 22A, 07002 PALMA

Presentació d'ofertes: 21 dies hàbils comptadors des del dia següent de la publcació en el perfil del contractant.

Obertura sobre B  dia 11 de març de 2020 a les 12.00h

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
INN 19 005

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
27/02/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010