Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació del subministrament de publicitat per al projecte de infravivenda Cala Major-Sant Agustí

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 7 dies naturals comptadors des de el dia següent a aquesta publicació

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM SUM 5-2019

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/01/2020

Adjudicatari:
IMPRESRAPIT SL CIF B-57082323

Data d'adjudicació JG:
16/12/2019

Preu de l'adjudicació:
6.654,52 € (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010