Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci per a la licitació del contracte menor de serveis per l'estudi de viabilitat per a implementar un districte d'innovació basat en el coneixement en la zona del sector de Llevant-Façana Marítima de Palma


Objecte del contracte: Redacció estudi de viabilitat per a implementar un districte
d'innovació basat en el coneixement en la zona del sector de Llevant-Façana Marítima de Palma.


DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 16 de gener de 2020


DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:
22 de gener de 2020 a les 14.00 h.


LLOC DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les ofertes s'han de presentar al Registre general de l'Ajuntament de Palma, amb un model de sol·licitud general d'entrada de documentació adreçat a la Gerència d'Urbanisme.

Contacte:  Tel. 971 225 900 / Ext. 8538


Les ofertes han de contenir els requisits esmentats a la Memòria que s'adjunta.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CT-01/2020

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
15/01/2020

Import:
17.545,00 € (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010