Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Retirada dels actuals equips de calefacció, subministrament i instal·lació d'equips de climatització


Aquesta informació està disponible a la Plataforma de contractació del sector públic:


https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SuYa89jGhfvnSoTX3z%2F7wA%3D%3D


.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
COS19-03

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
16/01/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010