Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Canvi de cobertes en edificis plurifamiliars ubicats al carrer Miquel dels Sants Oliver, Damàs Calvet, Goethe, Aragó i Editor Caldentey, de Palma


D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrar a l'esmentada plataforma.


Enllaç a la Plataforma estatal: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=CANdc7pT9K6XQV0WE7lYPw%3D%3D


Dades de la contractació:

  • Núm. d'expedient: CM OB-2019 LOT 1,2,3
  • Procediment d'adjudicació: Obert no SARHA
  • Tipus de contracte: Obras Dades específiques Licitacions en curs

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM OB-2019

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/02/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010