Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contracte menor de servei de direcció d'obres i coordinació de les obres dels contractes corresponents a la retirada dels equips actuals de calefacció, subministrament i instal·lació de sistemes de climatització de les escoles del PMEI

Contracte menor de servei de direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres destinades a l'execució del conjunt de les obres destinades a l'execució dels contractes corresponents a la retirada dels equips actuals de calefacció, subministrament i instal·lació de sistemes de climatització de les escoles d'infants de Ciutat Antiga, Sta. Catalina, Son Roca, S'Arenal, Son Ferriol i Es Molinar.


TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:
10 dies comptats des de la publicació d'aquest Plec al Perfil del Contractant del PMEI /Ajuntament de Palma i a la Plataforma de contractació de l'estat.


.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM 002/2020

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/03/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010