Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor de servei d'estudi d'audiència i difusió dels diferents mitjans que operen a les Illes Balears i a la ciutat de Palma - AMPLIAT TERMINI DE PRESENTACIÓ

En virtut de la disposició addicional tercera del R.D. 463/2020 els terminis que regeixen el present concurs queden suspesos, reprenent en el moment que perdi la seva vigència el decret o les seves pròrrogues


INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 06/03/2020

 
AMPLIACIÓ DE TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES, RATIFICAR O SUBSTITUIR LES PRESENTADES: Fins dia 9 de juny de 2020


DURACIÓ DEL CONTRACTE: Fins a 31/03/2021


PRESENTACIÓ D'OFERTES: Enviar al correu electrònic contractespremsa@palma.cat

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CMSERV GP 09/20

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/08/2020

Adjudicatari:
Di7, SL CIF B07649825

Preu de l'adjudicació:
2.359,50 € iva inclòs


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010