Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor nacional

DESCRIPCIÓ: Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor nacional

PRESENTACIÓ D'OFERTES: 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant


LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
per correu electrònic a l'adreça contractacio.ftp365@gmail.com


.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
PRO 20 023

Procediment d'adjudicació:
Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
15/05/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010