Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Convocatòria per servei d'assessorament artístic i dinamització sociocultural amb motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2021


Convocatòria per servei d'assessorament artístic i dinamització sociocultural amb motiu de la programació de les festes de Sant Sebastià 2021

 
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
: 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma.


La documentació, degudament signada (escanejada o electrònica) és presentarà en format PDF, via WeTransfer a la següent adreça electrònica: participaciociutadana@palma.cat

Documentació a presentar: L'especificada al punt 8è de les esmentades condicions tècniques que s'adjunten.


.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
10/07/2020

Adjudicatari:
Rata Cultura Expandida, SL

Preu de l'adjudicació:
12.705 € (21% IVA inclòs)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010