Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor de subministrament d'1 kit d'Enterovirus convencional de PCR per a 100 tests

LOCALITZACIÓ: Palma
SERVEI: Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum
CONTACTE: Persona encarregada Joan A. Mora Palou
971 225900 / ext. 1009 / 1010 joan.mora@palma.es

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 10/06/2020
DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 17/06/2020 a les 14:00.

ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME: El Subministrament del següent material amb un preu màxim de licitació de 1.694,61 euros IVA inclòs, amb característiques iguals o similars.

1 kit d'Enterovirus convencional de PCR per a 100 tests

NOTA IMPORTANT:

.- TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT: 1 MES
.- LLOC D'ENTREGA MATERIAL: Laboratori Municipal
PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e joan.mora@palma.es
Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4ª 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònica indicada.
· Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.

· Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.
S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
704/2020

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
17/09/2018

Adjudicatari:
MOLDIONICS SL

Preu de l'adjudicació:
1.355,71 euros, IVA 21 % inclòs


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010