Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Anunci
 • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor de servei de calibració i manteniment de aparells per al laboratori municipal

LOCALITZACIÓ: Palma
SERVEI: Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum
CONTACTE: Persona encarregada Joan A. Mora Palou
971 225900 / ext. 1009 / 1010 joan.mora@palma.es

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 12/06/2020
DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 19/06/2020 a les 14:00.

ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME: El servei de calibració i manteniment dels següents aparells per un import màxim de licitació de 13.800 euros IVA inclòs.

 • 1 termómetre registrador Testo amb 4 sondes amb incerteza máxima de 0.5ºC
 • 2 termómetres registradors Testo amb 2 sondes cada un
 • 4 termómetres registradors Testo amb 1 sonda cada un
 • 1 Termómetre registrador per autoclau1 Termohigròmetre
 • 2 Termómetres digitals
 • 24 pipetes automátiques monocanal
 • 7 peses de 1,2,5,10,20,50,y 100g
 • 10 estufes de laboratori
 • 2 banys termostàtics
 • Desplaçament i/o transport d'anada i tornada
 • NOTA IMPORTANT:
  .- TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT: 1 MES
  .- LLOC D'ENTREGA MATERIAL: Laboratori Municipal
  PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e joan.mora@palma.es  
  Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4ª 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònica indicada.
  · Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.

  · Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.
  S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.

  Dades de la contractació:

  Núm. d'expedient:
  706/2020

  Procediment d'adjudicació:
  Contractes menors

  Tipus de contracte:
  Serveis

  Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

  Data de Publicació al Perfil del Contractant:
  29/06/2020

  Adjudicatari:
  ANWAR PROTECCIÓN S.L

  Preu de l'adjudicació:
  8.313,39 euros, IVA 21 % inclòs.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010