Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Consorci Platja de Palma -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació menor per al subministrament de materials educatius de prevenció i de promoció de la salut, inclòs el seu disseny i impressió


Contractació menor per al subministrament de materials educatius de prevenció i de promoció de la salut, inclòs el seu disseny i impressió


LOCALITZACIÓ: Palma


SERVEI: Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme Sanitat i Consum


CONTACTE: Persona encarregada Margalida Pujadas Clar, mmpujadas@palma.cat , Telf. 971 225 900 / ext. 1167


DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 22/06/2020.


DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
: 29/06/2020 a les 14:00.


ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME: El subministrament del següent material educatiu de prevenció i de promoció de la salut inclòs el disseny, realització de il·lustracions, maquetació i impressió amb un preu màxim de licitació de 5.000,00 euros IVA inclòs, amb les característiques iguals a les que diu la memòria justificativa.

NOTA IMPORTANT:

- TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT: 1 mes a partir de l'adjudicació del contracte.


- LLOC D'ENTREGA MATERIAL: Servei de Sanitat i Consum.

PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e mmpujadas@palma.cat

Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Servei de Sanitat de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4ª 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònica indicada.


- Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.
- Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.


S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.


DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
* Memòria justificativa del contracte menor
* Declaració responsable de la capacitat del contractista


.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
29/2020

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/07/2020

Adjudicatari:
Toni Salom Caldés amb NIF/CIF 43084999L. (SALOM ESTUDI)

Data d'adjudicació JG:
14/07/2020

Preu de l'adjudicació:
3.096,06 € (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010