Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació menor de subministrament de materials per a la implementació local de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció a Palma, inclòs el seu disseny i impressió.


Contractació menor de subministrament de materials per a la implementació local de l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció a Palma, inclòs el seu disseny i impressió.


LOCALITZACIÓ: Palma


SERVEI: Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme Sanitat i Consum


CONTACTE: Persones encarregades Maria Ingla Pol i Isabel Rosauro Maqueda.
971 225 900 / ext. 1170 / 1106 mingla@palma.cat  i isabel.rosauro@palma.cat


DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 24/06/2020.


DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
: 08/07/2020 a les 14:00.


ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME: El subministrament del següent material amb un preu màxim de licitació de 7.466,69 euros IVA inclòs, amb característiques iguals o similars:

a) Quaderns
b) Bolígrafs
c) Ferratines
d) Díptics

NOTA IMPORTANT:


- TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT: 120 dies.


- LLOC D'ENTREGA MATERIAL: Servei de Sanitat i Consum.

PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e mingla@palma.cat i isabel.rosauro@palma.cat

Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Servei de Sanitat de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4ª 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònica indicada.


- Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.
- Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.


S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.


DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
* Memòria justificativa del contracte menor
* Declaració responsable de la capacitat del contractista


.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
28/2020

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
30/07/2020

Adjudicatari:
IMPRESRAPIT SL amb CIF 857082323

Data d'adjudicació JG:
17/07/2020

Preu de l'adjudicació:
5.627,83 € (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010