Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci de petició d'ofertes per a la contractació menor d'obres de demolició de construccions i infraestructures situades al poblat de son riera


Termini de presentació d'ofertes:
  les ofertes s'han de presentar dins els 7 dies hàbils següents a la publicació d'aquesta petició d'ofertes per correu electrònic a benestarsocial@palma.cat o en les dependències de Benestar Social de l'Ajuntament de Palma (Avinguda Gabriel Alomar, núm 18, 1a planta).


(Ver anuncio adjunto).

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
03/07/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010