Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor de serveis per a organitzar la Jornada "Regeneració urbana de barris"

Objecte: Impartir dues conferències en la Jornada "Regeneració urbana de barris" de dia 27/02/2020 i serveis de dinar, sopar i "break matí" relacionats amb la dita Jornada.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CT06/2020

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
16/07/2020

Adjudicatari:

- Juan Rubio del Val

- Sebastià Jornet

- Noelia Paula Vidal Abuin (RESTAURANT VIDA MEVA)

- Walter Figueroa Martínez (CANTINA CENTRE FLASSADERS)

Data d'adjudicació JG:
26/03/2020

Preu de l'adjudicació:
2.338,10 euros ('IVA inclòs)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010