Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de Reallotjament i Reinserció Social -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Convocatòria per a la contractació d'un servei de programació , organització i realització d'un joc vivencial "TRESCABARRIS", inclòs a la programació de les festes de Sant Sebastià 2021 - DESERT -

Documentació a presentar

a) Model de proposició i oferta econòmica (annex 1).

b) Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per subscriure contractes amb l'Ajuntament de Palma (annex 2 )

c) Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscs laborals (annex 3)

El termini per presentar les propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma. La documentació, degudament signada (escanejada o electrònica) és presentarà en format PDF, via WeTransfer, a la següent adreça electrònica: participaciociutadana@palma.es

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/07/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010