Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Licitacions en curs
  • En fase de valoració
  • Adjudicacions i formalitzacions

Obra per a la instal.lació de xarxa de 12m. pel camp de futbol 11 del PM Germans Escalas (CM 19/2020).

Obra per a la instal.lació de xarxa de 12m. pel camp de futbol 11 del PM Germans Escalas (CM 19/2020).

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM 19/2020

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
IME

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
13/11/2020

Informació

Presentació ofertes:  Fins dia 18/09/2020

Lloc de presentació: S'han de presentar per escrit, en sobre tancat, de 9.30 a13.30 h, de dilluns a divendres, a les oficines de l'IME, a Gerència (Palau Municipal d'Esports Son Moix; camí de la Vileta,40, 1r pis. 07011 Palma).Si l'oferta s'envia per correu (sempre mitjançant l'oficina de Correus), és obligatori trametre'n dins el termini establert el justificant de l'enviament al fax.971453414.

Annexes: https://ajtpalma-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/micaela_frau_ime_palma_cat/El6mJg_ndzNFpFEA8BOF4fMBKh1JqA6sL5KAs1r8vcOloQ?e=U3LZBj


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010