Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contractació d'un veterinari especialitzat en Etologia per la formació del voluntariat que participa en el "Programa per a l'exercici i socialització dels cans del CSMPA"

Contractació d'un veterinari especialitzat en Etologia per la formació del voluntariat que participa en el "Programa per a l'exercici i socialització dels cans del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de l'Ajuntament de Palma"

El termini de presentació d'ofertes serà de 5 dies naturals des de l'endemà de la seva publicació en el perfil del contractant d'aquest Ajuntament.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
07/09/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010