Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Anunci per a la licitació de contracte menor de serveis per a la contractació d'un aparellador o arquitecte tècnic per a l'execució de les obres del "Projecte de reforma d'edifici aïllat destinat a centre sociocultural "Cases de Son Ametller"

L'objecte del contracte és la direcció de l'execució de l'obra i coordinació i seguretat de les obres de construcció.

Les ofertes s'han de presentar a través del correu electrònic secretariagerurb3@palma.cat, o bé, presencialment, de dilluns a divendres de les 08:30 a les 14.00 hores, en la Regidoria de l'Área Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat a l'Avinguda Gabriel Alomar i Villalonga , núm. 18. CP 07006. Palma. Telèfon de contacte: 971 22 59 00.

Les ofertes han de contenir els requisits esmentats a la Memòria que s'adjunta.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CT-20/2020

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
15/10/2020

Adjudicatari:
BONFILL INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y PAISAJE, SL

Data d'adjudicació JG:
15/10/2020

Preu de l'adjudicació:
10.079,30 € (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010