Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Obres de reforma Aragó, 246 A Bx-2n

L'objecte del contracte és l'execució de les obres de reforma completa de l'habitatge existent ubicat a l'edifici plurifamiliar aïllat al carrer Aragó 246 A, baixos 2º.


TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: Fins dia 19 d'octubre de 2020 a les 14:00 hores 

Les ofertes es poden presentar també a través del correu: sstt@pmh.palma.cat 

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CMOb 06/2020

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Òrgan contractació:
Gerència

Tipus de contracte:
Obres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
08/10/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010