Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contractació d'un servei de creació artísitica de la imatge de les festes de Sant Sebastià 2021

Documentació a presentar:

a) Portafoli amb:

Una selecció dels treballs que l'interessat consideri més adient a l'objecte d'aquesta convocatòria.
Una reflexió sobre la selecció proposada, que ajudi a entendre i valorar el treball de l'autor.


b) Documentació administrativa:

Annex 1. Model de proposició i pressupost
Annex 2.Declaració responsable Capacitat de subscriure contractes
Annex 3. Declaració responsable Riscs Laborals

DISPOSAR com a termini de presentació de propostes: El termini per presentar les propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma. La documentació, degudament signada (escanejada o electrònica) és presentarà en format pdf, via WeTransfer a la següent adreça electrònica: participaciociutadana@palma.cat

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
14/10/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010