Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contractació assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional

- Lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:

- L'oferta econòmica i la declaració responsable del contractista acompanyada del projecte d'assegurança amb totes les condicions s'ha d'enviar al següent correu electrònic: farbona@palma.es

- El termini de presentació: fins el dia 31 de desembre de 2020

Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient us podeu posar en contacte amb el Gabinet General Tècnic, a través del telèfon 971727643

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
14/12/2020


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010