Inici -> Contractes menors -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Acord d'encàrrec al medi propi EMAYA recollida d'animals morts i altres al Centre Sanitari Municipal de Son Reus

Atès l'article 44.1.e) de la llei de contractes vigent, el present acord d'encàrrec a medi propi d'aquest Ajuntament és susceptible d'interposició recurs especial en matèria de contractació contra el mateix, a comptar des de l'endemà de la seva data de publicació.


El termini d'interposició és de 15 dies hàbils, d'acord amb l'establert a l'article 50 de la llei 9/2017, de contractes del sector públic (BOE núm. 272, de 09/11/2017). El mateix té caràcter potestatiu.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
05/01/2021

Adjudicatari:
EMAYA, S.A.

Data d'adjudicació JG:
09/11/2020

Preu de l'adjudicació:
660.000€ (no subjecte a IVA) - dos anys


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010