Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació menor de subministrament per a la impressió i exposició de fotografies en el dia Internacional de les malalties rares

LOCALITZACIÓ: Palma
SERVEI: Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme Sanitat i Consum CONTACTE: Persones encarregades Maria Ingla Pol i Isabel Rosauro Maqueda.
971 225900 / ext. 1170 / 1106 maria.ingla@palma.cat  i isabel.rosauro@palma.cat

DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 15/01/2021.

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 22/01/2021 a les 14:00.


ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME: El subministrament del següent material amb un preu màxim de licitació de 3.000,00 euros IVA inclòs, amb característiques iguals o similars:

Més informació a la memòria justificativa adjunta.


NOTA IMPORTANT:

- TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT: 27 de febrer de 2021
- LLOC D'ENTREGA MATERIAL: A l'espai públic, sempre dins el terme municipal de Palma que determini l'Àrea de Turisme, Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma


PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e sanitat@palma.cat


Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Servei de Sanitat de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4ª 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònica indicada.
- Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.
- Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.
S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
1/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
15/02/2021

Adjudicatari:
NOU VENT SL

Data d'adjudicació JG:
11/02/2021

Preu de l'adjudicació:
1.927,53 € (IVA 21 % incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010