Inici -> Contractes menors

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació menor de servei per a la creació, edició i gravació d'un vídeo sobre consum responsable

LOCALITZACIÓ: Palma
SERVEI: Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum
CONTACTE: Persona encarregada Cristina Muñoz Muñoz. Tel. 971225900/ext.1167
cristina.munoz@palma.cat
TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 10 dies naturals des de la publicació de l'anunci al Perfil del Contractant.
DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 21 de gener de 2021
DATA DE FI DE PRSENTACIÓ D'OFERTES: 1 de febrer de 2021 a les 14:00 h
ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME: La creació, edició i gravació d'un vídeo sobre consum responsable per a difondre per xarxes socials i plana web de l'Ajuntament de Palma, amb un preu màxim de licitació de 1.500 € IVA inclòs.
Es sol·licita pressupost a empreses especialitzades, amb les següents especificacions com objecte del contracte:


- Creació, edició i gravació d'un vídeo d'animació o amb persones reals.
- Finalitat: Difondre la importància de fer un consum responsable amb l'objectiu de que la ciutadania més jove prengui consciència que els seus actes de consum tenen conseqüències globals.
- Durada: La durada màxima del vídeo serà de fins a 60 segons, amb la possibilitat de dividir-lo en dos vídeos més curts d' aproximadament 30 segons cada vídeo.
- Idioma: Català i subtítols.
- Projecció: Difusió al web de l' Ajuntament i xarxes socials.


NOTA IMPORTANT: Les empreses, juntament amb el pressupost i la resta de documentació, hauran de presentar la seva proposta creativa i proposta de realització amb guió literari detallant el procediment de la creació del vídeo i el tractament de la imatge així com mostres de la seva trajectòria presentant 3 exemples de projectes similars.


Més informació a la memòria adjunta.


·TERMINI MÀXIM DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: 10 de març de 2021.
· LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI: Direcció General de Sanitat i Consum
· PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: 1.500 euros IVA inclòs


PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'adreça electrònica sanitat@palma.cat


Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Servei de Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, plaça Santa Eulàlia, nº9, 4ª, 07001, Palma, caldrà informar de la seva presentació a l' adreça de correu electrònic indicada.


-Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.
-Factura proforma o pressupost desglossat per cada un dels serveis, signat pel representant legal de l'entitat interessada, i inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus d' IVA aplicable o si l'entitat està exempta, i les dades del compte bancari.
- Proposta creativa i de realització conforme el disposat a l'apartat "NOTA IMPORTANT".

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
2/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
24/02/2021

Adjudicatari:
VIVIRDELCUENTO COMUNICACION S.L

Data d'adjudicació JG:
23/02/2021

Preu de l'adjudicació:
1.391,50 € IVA 21 inclòs


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010