Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat d'Il·luminació Ornamental -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal


LOCALITZACIÓ: Palma
SERVEI: Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum
CONTACTE: Persona encarregada Joan A. Mora Palou
971 225 900 / ext. 1009 / 1010 joan.mora@palma.cat


DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 02/02/2021

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 09/02/2021 a les 14:00.


ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME:


Objectiu
: Retirada de residus del laboratori, l'oferta ha de dur el preu per Kg i/o unitat i el seu preu total no pot excedir de 1.100,00 € IVA inclòs :


- S'ha d'incloure la despesa per desplaçament.
- Productes químics caducats
- Recipient de vidre buit contaminat
- Recipient de plàstic buit contaminat
- Vidre de material de laboratori romput
- Residus líquids (sol. Acuosa de producte químic) .
- Raee's sense CFC
- Mercuri (termòmetre portàtil)
- Grup III Sanitaris (agulles)
- Bidó de 60L
- Bidó de 250L
- Garrafa de 25L


L'empresa adjudicatària haurà d'estar registrada a la conselleria d'Indústria com a gestor de residus.

Desplaçament i/o transport d'anada i tornada


NOTA IMPORTANT:

.- TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT: 1 MES
.- LLOC D'ENTREGA MATERIAL: Laboratori Municipal


PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e joan.mora@palma.cat


Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4ª 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònica indicada.


· Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.

 · Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.


S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.


DOCUMENTACIÓ ANNEXA:

· Declaració responsable de la capacitat del contractista i memòria justificativa

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
3/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
02/02/2021

Import:
1.100,00 euros IVA incl.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010