Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal 4-21


LOCALITZACIÓ: Palma
SERVEI: Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum
CONTACTE: Persona encarregada Joan A. Mora Palou
971 225 900 / ext. 1009 / 1010 joan.mora@palma.cat


DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 05/02/2021

DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 12/02/2021 a les 14:00.


ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME:


El subministrament del següent material amb un import màxim de licitació 9.619,38 € (IVA inclòs):


1 x 250 mL RIPA lysis and extraction buffer VWR Ref. PIER89901
1 x 50 mL Tricine-SDS sample buffer (2X), reducing VWR Ref.J61042.AD
1 x 1L SDS-PAGE 10X running gel buffer (0,25 M tris, 1,92 M glycine, 1,0% SDS pH 8,3) VWR ROCKMB-01
1 x 500 µg Anti-Sars Cov Nucleocapsid Rabbit Polyclonal Antibody VWR Ref ROCK200-401-A50
1 x 100 Tests Glyceraldehyde 3 Phosphate dehydrogenase Ref ABCAAB204732-100
1 x 50 ud Nitrocellulose blotting membranes, sheets, pore size 0,2 µm 140×140 mm
1 x 100 g Amonio peroxodisulfato (APS) ≥98%, Pro-Pure, grado proteómico Ref VWR M133-100G
1 x 100 mL N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine (TEMED) ≥99%, grado ultrapuro Ref 0761-100ML
1 x 500 mL NEXT GEL® 10% acrylamide solution VWR Ref M256-500ML
1 x 500 mL NEXT GEL® 15% acrylamide solution VWR Ref M258-500ML
1 x 250 µl PageRuler¿ plus prestained protein ladder, 10 to 250 kDa VWR Ref PIER26619
1x 2 mL 4X SDS sample buffer VWR Ref 70607-3
1 x 10 viales Kit de marcadores HMW-SDS (53.000 ¿ 220.000) VWR Ref 17-0615-01
1 x 500 mL Tampón de transferencia CAPS, concentrado líquido (10X) VWR Ref K872-500ML
1 x 100 Papel de transferencia Láminas 70×100 mm VWR Ref 732-0596
1 x 1 L Tampón TBS-Tween Ref VWR J62955.K2
1 x 1 ud. Western blot roller, PTFE Ref VWR PIER84747
1 x 250 mL Luminol and oxidising solutions (1 each) VWR Ref J61462.AK
1 x 1 kit Chemiluminescent Western Blot Kit for use with rabbit primary antibody Ref VWR ROCKKCA003
1 x 10g Azul brillante Coomassie® G-250 Ref VWR 0615-10G
1 x 100 mg Anti-Norovirus Capsid Protein VP1 Rabbit Polyclonal Antibody Ref VWR ABNOPAB15998
1 x 500 µg Rabbit Anti-Enterovirus Polyclonal Antibody Ref LGC SKU:PAB21467-500
1 x µLAnti-Hepatitis A virus polyprotein VP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®) Ref VWR BOSSBS-6950R-CY5
1 x 100 µl Hepatitis A virus polyprotein VP1, AF750 VWR Ref. BOSSBS-6950R-A750
1 x 1 mg Enterovirus 71 MAB, Clone HM673 VWR ABNOMAB21907
1 x 1 mg SARS-Associated Coronavirus (SARS-CoV) Spike protein (Middle) VWR Ref
BIRBORB82484-1


Desplaçament i/o transport d'anada i tornada


NOTA IMPORTANT:

.- TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT: 1 MES
.- LLOC D'ENTREGA MATERIAL: Laboratori Municipal


PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e joan.mora@palma.cat


Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4ª 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònica indicada.


· Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.

 · Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.


S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.


DOCUMENTACIÓ ANNEXA:

· Declaració responsable de la capacitat del contractista i memòria justificativa

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
4/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
25/02/2021

Data d'adjudicació JG:
23/02/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010