Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat d'Il·luminació Ornamental -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació menor de subministrament per al Laboratori Municipal 5-21

 


LOCALITZACIÓ: Palma
SERVEI: Laboratori Municipal de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum
CONTACTE: Persona encarregada Joan A. Mora Palou
971 225900 / ext. 1009 / 1010 joan.mora@palma.cat


DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 5/02/2021.
DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 12/02/2021 a les 14:00.


ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME:

El subministrament del següent material amb un import màxim de licitació 1.770,46€ (IVA inclòs):


1 x 250 g Sodio acetato, Sigma-Aldrich Ref. 1062680250
1 x 10 g 4,4′-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone, Sigma-Aldrich Ref. 8201620010
1 x 1000 mL 1-Propanol Sigma-Aldrich Ref.
1 x 500 mL Acido fórmico Sigma-Aldrich Ref. 695076-500ML
1 x 5 g 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate Sigma-Aldrich Ref. D5637-5G
1 x 1000 mL Tolueno Sigma-Aldrich Ref. 108389
1 x 1 g 3,3′-Dimethylnaphthidine Sigma-Aldrich Ref. 103122
1 x 100 g Sodio Nitrito Sigma-Aldrich Ref. 106549100
1 x 100 g Amidosulfonic acid Sigma-Aldrich Ref. 100103100
1 x 25 g Brillant green Sigma Aldrich Ref. 1013740025
1 x 1000 mL Dimetilsulfoxido Sigma Aldrich Ref. 1029521000
1 x 100 mL Selenium standard solution Merck Ref. 1197960100
1 x 100 mL Mercury ICP standard Merck Ref 1086230100
1 x 100 mL Bromate Standard Solution, CRM Merck Ref 1330060100
1 x 100 mL Solución patrón de antimonio 10 mg/L VWR Ref 85595.180


Desplaçament i/o transport d'anada i tornada


NOTA IMPORTANT:


.- TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT: 1 MES
.- LLOC D'ENTREGA MATERIAL: Laboratori Municipal


PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e joan.mora@palma.es


Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4ª 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònica indicada.
· Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.

· Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.


S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.


DOCUMENTACIÓ ANNEXA: · Declaració responsable de la capacitat del contractista i memòria justificativa.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
5/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Subministre

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
25/02/2021

Data d'adjudicació JG:
23/02/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010