Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat d'Il·luminació Ornamental -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci

Anunci petició d'ofertes organització i desenvolupament d'activitats formatives

L'organització i desenvolupament d'activitats formatives per a la utilització dels DESA per a personal de l'Ajuntament de Palma, tot d'acord als plecs de prescripcions tècniques que s'adjunten.


Terminis: 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractat del portal web de l'Ajuntament de Palma.


Presentació d'ofertes: al correu electrònic de l'EMF escolamunicipaldeformacio@palma.cat  


Contacte: Escola Municipal de Formació : telef. 971 225535 ext. 2310 Cap de Servei, Macià Ensenyat - ext. 2311 Cap de Secció, Josep Mulet "

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
22/02/2021

Import:
576 euros (IVA inclòs) per edició i amb un total de 11.520 euros (IVA inclòs) per a les 20 edicions programades.


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010