Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat d'Il·luminació Ornamental -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contractació menor de servei per a la creació,enregistrament i edició de dos videos per a xarxes socials per a la campanya "renou i convivència"

LOCALITZACIÓ: Palma
SERVEI: Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum
CONTACTE: Persona encarregada Antonio Rego Salado Tel. 971225900/ext.1073
antonio.rego@palma.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 10 dies naturals des de la publicació de l'anunci al Perfil del Contractant.
DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 25 de febrer de 2021
DATA DE FI DE PRSENTACIÓ D'OFERTES: 6 de març de 2021 a les 14:00 h

ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME: La creació, enregistrament i edició de dos vídeos per a les xarxes socials per a la campanya "renou i convivència", amb un preu màxim de licitació de 3.000 € IVA inclòs.

Més informació a la memòria justificativa adjunta.


·TERMINI MÀXIM DE PRESTACIÓ DEL SERVEI: com a màxim dia 20 d'abril de 2021.
· LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI: Direcció General de Sanitat i Consum
· PRESSUPOST MÀXIM D'ADJUDICACIÓ: 3.000 euros IVA inclòs

PRESENTACIÓ D'OFERTES: Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'adreça electrònica antonio.rego@palma.cat

Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Servei de Sanitat i Consum de l'Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum, plaça Santa Eulàlia, nº9, 4ª, 07001, Palma, caldrà informar de la seva presentació a l' adreça de correu electrònic indicada.

-Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.
-Factura proforma o pressupost desglossat per cada un dels serveis, signat pel representant legal de l'entitat interessada, i inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica. S'ha d'indicar el tipus d' IVA aplicable o si l'entitat està exempta, i les dades del compte bancari.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
13/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
20/04/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010