Inici

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Contracte menor per a la redacció del projecte d'obres, direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres d'adequació de l'espai de l'escola d'infants escola nova


L'objecte d'aquesta contractació és el servei de redacció del projecte, direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres destinades a l'adequació de les instal·lacions de l'Escola d'Infants Escola Nova.


Es tracta d'un centre d'educació infantil situat al carrer Reina Maria Cristina de Palma núm. 70-74, al qual s'han de dur a terme unes obres de condicionament i adaptació a la normativa vigent de centres públics de primer cicle d'educació infantil, de 0-3 anys.Lloc i termini de presentació d'ofertes:

- Termini: 7 dies hàbils posteriors des de l'endemà de la publicació de l'anunci.

- Forma de presentació: A través del correu electrònic eicontractacio@pmei.palma.cat  o presencialment, de dilluns a divendres de les 09.00 hores a les 14.00 hores, al Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, Plaça Nova de la Ferreria, 2, 07002 Palma (Illes Balears), telèfon: 971 225 900.

Dades de la contractació:

Núm. d'expedient:
CM 163/2021

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
13/04/2021

Adjudicatari:
ERIK HERRERA ITURAT NIF 47825740T

Data d'adjudicació JG:
25/03/2021

Preu de l'adjudicació:
12.402,50€ (IVA incl.)


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010