Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

  • Anunci
  • Adjudicacions i formalitzacions

Convocatòria per a la contractació d'un servei d'assistència tècnica, servei so i llum, Sant Sebastià 2022

1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Els interessats han de presentar la següent documentació:

  • Annex 1, 2 i 3.
  • Projecte de treball, que inclogui com a mínim la següent informació:
    • Proposta d'ordenació i presentació dels continguts relacionats al punt 2 d'aquests plecs.
    • Metodologia de treball proposada.
  • Formació professional, directament relacionada amb la sonorització i il·luminació d'espectacles.
  • Experiència laboral, directament relacionada amb la sonorització i il·luminació d'espectacles.

2. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.

El termini per presentar les propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma. Si el darrer dia resulta en dissabte o festiu, es podran presentar el primer dia hàbil següent.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
29/04/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010