Inici -> Contractes menors -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Dades Específics d'aquesta contractació per estat

 • Anunci
 • Adjudicacions i formalitzacions

Convocatòria per a la contractació d'un SERVEI DE CINEMA A L'AIRE LLIURE, inclòs a la programació de les Festes d'estiu de 2021

1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Model de proposició, oferta econòmica i descripció de l'oferta (annex I).
  • Oferta d'un mínim de 50 pel·lícules disponibles amb la relació de característiques corresponents de cada pel·lícula.
  • Descripció dels equips de projecció.
  • Necessitats de subministrament elètric.
  • Mesures inclusives.
 • Declaració responsable de compliment dels requisits de capacitat per subscriure contractes amb l'Ajuntament de Palma (annex II ).
 • Declaració responsable del licitador en matèria de prevenció de riscs laborals (annex III).
 • Compromís de contractació de persones amb discapacitat, dependència o en situació objectiva d'exclusió social (annex IV).

2. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.

El termini per presentar les propostes és 10 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al perfil del contractant de la pàgina web de l'Ajuntament de Palma. Si el darrer dia resulta en dissabte o festiu, es podran presentar el primer dia hàbil següent.

Dades de la contractació:

Procediment d'adjudicació:
Contractes menors

Tipus de contracte:
Serveis

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil del Contractant:
27/04/2021


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010