Inicio

Datos Específicos de esta contratación por estado

  • Licitacions en curs

SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL "CASAL CIUTAT ANTIGA", " CASAL JONQUET" I "CAN RIBES"

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.


Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.


Enlace a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Datos de la contratación:

Número de expediente:
2021-024-A

Procedimiento de adjudicación:
Abierto sujeto a regulación armonizada

Tipo de contrato:
Servicios

Datos específicos Licitacions en curs

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante:
05/05/2021

Información


      AJUNTAMENT DE PALMA  
      Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
      Teléfono: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010